Logo Facebook Logo Twitter Logo Pinterest Logo Tripadvisor Logo Instagram
Homepage nl | fr | en

Privacyverklaring

Het Europees Cartoon Centrum Kruishoutem (ECC) en de vzw Euro-kartoenale zijn begaan met jouw online privacy en vinden het dan ook belangrijk om je duidelijke informatie te verstrekken over hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens. Goed om te weten is dat we slechts een heel beperkt aantal gegevens van onze bezoekers bijhouden.

 

In het algemeen kan je stellen dat we in ieder geval:

 • enkel persoonsgegevens verwerken die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en dat deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en ze respecteren.

Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of uw persoonsgegevens wil laten verwijderen dan kan u ons contacteren:

 

vzw Euro-kartoenale (Europees Cartoon Centrum)

René D'Huyvetterstraat 5C

9770 Kruishoutem

info@ecc-kruishoutem.be

+32 (0)495 76 38 74

 

Welke persoonlijke gegevens registreren wij?

Webformulieren

Op de website van het ECC worden op sommige plaatsen persoonsgegevens verzameld via webformulieren. Via het contactformulier, het bestelformulier in de e-shop en inschrijvingsformulier voor activiteiten worden enkel persoonsgegevens bijgehouden die relevant zijn voor uw (aan)vraag. Deze gegevens worden door het Europees Cartoon Centrum bijgehouden tot jouw vraag is behandeld of de activiteit waarvoor je hebt ingeschreven is afgesloten.

 

Elektronische nieuwsbrieven

Als je je ons je e-mailadres bezorgt (persoonlijk, telefonisch, met een schrijven, per e-mail of gebruikmakend van het webformulier op de website) met de uitdrukkelijke vraag onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen word je e-mailadres toegevoegd aan onze distributielijst. Wij sturen overigens niet meer dan 10 nieuwsbrieven per jaar.

 

Voor de versturing van onze e-mail nieuwsbrieven doen wij een beroep op een Belgisch bedrijf: YMLP. Hun service wordt aangeboden met hun eigen privacyregels die u hier kan raadplegen: www.ymlp.com/privacy_policy.html?l=1.

 

Het is ten alle tijde mogelijk je uit te schrijven uit onze mailinglijst d.m.v. een simpele link onderaan de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief wordt automatisch voorzien van de optie om eenvoudig met een klik ‘uit te schrijven’.

 

Vriendenwerking ECC

De persoonlijke gegevens van de Vrienden van het ECC worden bijgehouden met het oog op de volgende activiteiten:

 • het versturen van uitnodigingen voor de vernissages en activiteiten van het ECC
 • het versturen van het digitaal cartoontijdschrift ‘eScherper’
 • het versturen van de elektronische nieuwsbrief
 • het toepassen van kortingen en geschenken

Daarvoor worden volgende gegevens bijgehouden:

 • de naam en voornaam
 • het e-mailadres
 • het volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
 • de lidmaatschapsformule

De gegevens worden door de vzw Euro-kartoenale bijgehouden tot 3 jaar na je laatste lidmaatschap. De elektronische nieuwsbrief blijf je ontvangen tot je je hier expliciet op uitschrijft (zie rubriek elektronische nieuwsbrieven).

 

Cartoonistendatabank

De vzw Euro-kartoenale houdt de persoonlijke gegevens bij van cartoonisten die deelnemen aan de Euro-kartoenale Kruishoutem. Deze gegevens worden bijgehouden met het oog op de communicatie rond de Euro-kartoenale (verspreiding reglementen, informeren over de resultaten van de wedstrijd, elektronische nieuwsbrief) en het verzamelen van statistische gegevens.

 

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de cartoonist zijn uitdrukkelijke toestemming om de volgende gegevens bij te houden:

 • de naam en voornaan
 • het e-mailadres
 • het volledige adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land)
 • telefoonnummer
 • het wachtwoord om toegang te krijgen tot het gesloten platform voor upload van je cartoons
 • jaar van de laatste deelname

Het persoonlijke wachtwoord wordt geëncrypteerd bijgehouden en is salt beveiligd. De gegevens worden bijgehouden tot 5 jaar na de laatste deelname.

 

Cartoonisten die nog niet deelgenomen hebben aan de wedstrijd Euro-kartoenale Kruishoutem kunnen zich laten toevoegen tot de databank via de website van het ECC om zo op de hoogte gebracht te worden over de volgende editie en de nieuwsbrief te ontvangen. De bovenstaande gegevens worden dan eveneens voor een periode van 5 jaar bijgehouden.

 

Voor de versturing van onze e-mail nieuwsbrieven doen wij een beroep op een Belgisch bedrijf: YMLP. Hun service wordt aangeboden met hun eigen privacyregels die u hier kan raadplegen: www.ymlp.com/privacy_policy.html?l=1.  Het is ten alle tijde mogelijk je uit te schrijven uit onze mailinglijst d.m.v. een simpele link onderaan de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief wordt automatisch voorzien van de optie om eenvoudig met een klik ‘uit te schrijven’.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in volgende gevallen:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur

Met deze partijen wordt een duidelijke verwerkersovereenkomst afgesloten waarin garanties gegeven worden voor de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens. Verder geven we nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zonder je expliciete toestemming, tenzij het om een wettelijke verplichting gaat.

 

Veiligheidsmaatregelen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • iedereen die binnen de vzw Euro-kartoenale van je gegevens kennis kan nemen is gehouden aan geheimhouding
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze databanken
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Connectiegegevens en cookies

Tijdens een bezoek aan onze website registreren we enkel je taalvoorkeur.  We maken gebruik van Cookies, dit zijn deeltjes informatie die op een harde schijf van jouw computer worden geplaatst telkens als je naar onze site suft. Dit maakt een vlotter gebruik van onze website mogelijk. Je kan deze cookies uitschakelen. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op volgende site: www.ecc-kruishoutem.be/cookiewetgeving.php

 

Inzage en correctie van gegevens

Wens je de gegevens die we van jou bijhouden in te kijken, dan kan dit op éénvoudig verzoek (info@ecc-kruishoutem.be). Indien gewenst kan je de gegevens laten wijzigen of verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende gegevens.

 

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan deze privacyverklaring worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de website www.ecc-kruishoutem.be voor consultatie.